22.04.2024 WYGRANA przeciwko Nordea Bank

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny Sygn. akt I C 870/22 Sędzia Jarosław Łukowski ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2007 roku.

Na rzecz naszych Klientów zasądza – 353.501,49 zł + odsetki ustawowe od dnia 13.10.2021 r. do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki