Wypłata dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wypłata dywidendy - waluta polski złoty

Wypłata dywidendy w polskich złotych Jednym z najważniejszych praw, jakie przysługują wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest niewątpliwie prawo do udziału w zyskach wypracowanych poprzez działalność spółki. Udział w zysku przyjmuje formę dywidendy wypłacanej corocznie wspólnikom po zakończeniu roku obrotowego. Podstawowe zasady jej wypłacania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Prawo wspólnika do udziału w zysku […]

Obniżenie kapitału zakładowego

Obniżenie kapitału zakładowego - strzałka

Obniżenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces skomplikowany i czasochłonny, związany z określonymi kosztami. Najczęściej dokonuje się go, gdy spółka odnotowuje straty i powstaje potrzeba ich pokrycia, jak również wtedy, gdy jeden ze wspólników opuszcza spółkę, a brakuje środków, aby pokryć jego wszystkie należności związane z uczestnictwem. Sama procedura obniżenia kapitału zakładowego uregulowana […]