01.09.2023 WYROK PRAWOMOCNY ‼ – SANTANDER BANK

APELACJA ODDALONA – UMOWA CHF NIEWAŻNA

Korzyści naszych Klientów:

– zasądzona przez Sąd kwota 218.238,25 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 28 sierpnia 2020 r. – do zwrotu przez Santander Bank Polska S.A.

– koszty procesu ponosi pozwany bank.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki