Baza wiedzy

Czym jest prokura?

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa przewidzianym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Udziela jej przedsiębiorca, który podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Czytaj więcej

Kiedy rozwód się uprawomocnia?

Sąd przeprowadził postępowanie rozwodowe i ostatecznie stwierdził rozwód. Kiedy orzeczenie stanie się prawomocne? Według przepisu artykułu 363 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie sądu ustanawiające rozwód zostaje

Czytaj więcej