Czym jest wydziedziczenie?

Czym jest wydziedziczenie - podpis

Wydziedziczenie krewnego Wydziedziczenie w potocznym ujęciu oznacza wszystkie sytuacje, kiedy spadkodawca pozbawia dziedziczących po nim spadkobierców ustawowych udziału w spadku. W Kodeksie cywilnym terminu tego użyto w art. 1008 i dotyczy on jedynie pozbawienia spadkobiercy ustawowego prawa do zachowku. Czym jest zachowek? Prawo do zachowku wynika z dążenia do ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, co […]

Odrzucenie spadku – co warto o nim wiedzieć?

Odrzucenie spadku - Temida

Odrzucenie spadku Odrzucenie spadku jest jednym z oświadczeń, dzięki którym spadkobierca może zadecydować o losie objętego przez niego spadku. W wielu sytuacjach można dzięki temu uniknąć dziedziczenia niechcianego spadku, lub też w prosty sposób przekazać go od razu swoim spadkobiercom. Niniejszy artykuł ma na celu odpowiedzenie na najważniejsze pytania i wątpliwości związane z tym zagadnieniem. […]

Dziedziczenie ustawowe – kto po kim dziedziczy spadek?

Dziedziczenie ustawowe - waga

Dziedziczenie ustawowe W polskim prawie, jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu bądź jeśli żadna z osób w nim wskazanym nie chce albo nie może być spadkobiercą, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Taka forma dziedziczenia ma również miejsce, kiedy testament jest nieważny. Dziedziczenie ustawowe jest regulowane przez kodeks cywilny, który określa kto i w jakiej kolejności […]

Jak poprawnie sporządzić testament?

Jak poprawnie sporządzić testament - testament

Wszystkie dobra materialne, które zebraliśmy w trakcie trwania całego naszego życia, mamy prawo dowolnie rozdysponować w testamencie. Warto mieć to na uwadze, ponieważ w razie braku prawomocnego testamentu, cały nasz majątek zostanie rozdysponowany na podstawie aktualnych przepisów prawnych. Warto mieć na to baczenie w sytuacji, gdy jakąś część majątku chcemy pozostawić osobie, która nie była […]

Zmarły pozostawił po sobie spadek. Kto dziedziczy zgodnie z prawem?

Prawo spadkowe - młotek

Spadek, testament – Prawo spadkowe [vc_row][vc_column][vc_column_text]Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę wola spadkodawcy, przedstawiona w formie testamentu. Dopiero w sytuacji, kiedy spadkodawca nie pozostawił takiego dokumentu, na podstawie którego można by wskazać spadkobierców, zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks Cywilny. Może także wystąpić sytuacja, kiedy testament wskazuje osoby, […]